Liigu edasi põhisisu juurde

Privaatsuspoliitika

Teie usaldus on meile oluline. Selleks et saaksite turvaliselt meie veebisaiti külastada, järgime seadusenõudeid seoses isikuandmete töötlemisega. Allpool on toodud teave selle kohta, kuidas me andmeid kogume, haldame ja kasutame. Järgmine privaatsuspoliitika selgitab, millist teavet teilt kogutakse. Kirjeldame ka andmete töötlemist ja kasutamist. Samuti anname teavet selle kohta, kelle poole saate pöörduda, kui teil on meie andmehalduse kohta küsimusi. 

1. Vastutav pool

Isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest vastutav pool on kaubamärgi Signomatic omanik Signmax AB registrikoodiga 556756-8760. Ettevõtte Signmax AB kontaktandmed on järgmised:

E-post:
info@signomatic.ee

Postiaadress:
SignMax AB
Box 21
433 21 Partille

URL:
https://www.signomatic.ee

Järgmisel veebilehel on ka kontaktivorm:
https://www.signomatic.ee/kontakt

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Vastutame isiklikult kõigi otse meiega jagatud isikuandmete eest. Isikuandmed on andmed, mille alusel on võimalik isikut tuvastada. See hõlmab näiteks nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi. 

Kogume, talletame ja töötleme teie teavet selleks, et teie tellimust täita. Teie isikuandmeid jagatakse kolmandate pooltega ainult siis, kui seadus seda lubab, sealhulgas lepingute töötlemiseks ja võlgnevuste väljanõudmiseks, või kui olete sellega eelnevalt nõustunud. Teie teavet ei jagata kolmandate pooltega turundusotstarbel ilma teie nõusolekuta. Selleks et saaksime tellimusi töödelda, võivad meie teenusepakkujaid (nagu logistikaettevõtted, makselahendused ja pangad) kasutada tellimuste käsitlemiseks vajalikku teavet. Sel viisil edastatud andmeid tohivad meie teenusepakkujad kasutada ainult oma toimingute täitmiseks.

Säilitame teie kliendi- ja tellimisandmeid seitse aastat Rootsi raamatupidamisseaduse alusel. 

Samuti kogume teavet teie saidikasutuse kohta küpsiste kaudu. Üksikasjalikku teavet selle kohta, millist teavet ja miks me kogume, vaadake jaotisest 8.

2.1 Kliendikonto registreerimine ja tellimine

Kõik külastajad, kes loovad kliendikonto, saavad parooliga kaitstud juurdepääsu oma andmetele, mida nad meie juures hoiavad. Teil on juurdepääs ka varem tehtud tellimuste ja uudiskirjade tellimise teabele. 

Tellimuse esitamiseks või kliendikonto loomiseks tuleb sisestada järgmised andmed.  Andmed on kohustuslik teave, et saaksime täita oma kohustusi tellimuse täitmisel.

• Teie e-posti aadress
• Teie nimi
• Teie aadress
• Teie telefoninumber (kasutatakse ainult jälgitavast saadetisest teavitamiseks)
• Teie parool

2.2 Siltide loomine

Siltide loomisel salvestame sisu, mille te siltidele paigutate, koos muu teabega, mis on vajalik teie tellimuse käsitlemiseks. Me ei jaga teavet teie siltide kohta kunagi teiste kontode ega kolmandate pooltega turundusotstarbel. 

2.3 Maksete haldamine

Saate maksta turvaliselt kaartidega. Teie makset haldab Adyen B.V, kasutades turvalist krüptimist ja järgides rangeid panganõudeid. Teie maksekaardi andmed saadetakse otse ettevõttele Ayden B.V. Meil on Ayden B.V. kaudu juurdepääs kaardiomaniku nimele, kaardi tüübile ja kaardi numbri 4 viimasele numbrile, samuti makse tegemise IP-aadressile. Pääseme sellele teabele juurde kordusmaksete käsitlemiseks ja valeülekannete uurimiseks. Neile andmetele pääsevad juurde ainult need, kellel on kohustus käsitleda näiteks kordusmakseid.

PayPali kaudu tehtud makseid käsitleb PayPal (kes on andmete vastutav töötleja) ja meil on PayPali kaudu juurdepääs teatud teabele makse haldamiseks ning vajaduse korral mis tahes valemaksete uurimiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas PayPal teie isikuandmeid käsitleb, vaadake PayPali privaatsuspoliitikast: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-rev 

Muude otsemakseviiside puhul käsitleme, kui maksemeetod seda nõuab, e-posti aadressi, IP-aadressi, telefoninumbrit, kontonumbrit ja nime. Arvega maksmisel käsitletakse isikuandmeid, mis on arve osa ja mis kaasatakse arvepidamisse vastavalt raamatupidamisseadusele (1999: 1078). Teavet säilitatakse maksuaasta vältel ja 7 aastat pärast seda.

2.4. Uudiskiri

Kasutame teie esitatud e-posti aadressi uudiste ja pakkumiste saatmiseks. Vajame teie nõusolekut, et lisada teid eraisikuna tellijaks. Kui te ei soovi meie uudiskirja enam tellida, saate tellimuse tühistada igas e-kirjas oleva lingi, jaotises 1 nimetatud kontaktandmete või klienditsoonis olevate sätete kaudu.

Teie teavet ei jagata kolmandate pooltega muul eesmärgil kui ainult teile teabe andmiseks meie uudiste, toodete ja pakkumiste kohta.

2.5 Veebijälgimine

Kogume teavet selle kohta, kuidas te meie saiti kasutate ja sellel liigute. Teavet kogutakse meie õigusliku huvi alusel kvaliteedi parandamiseks. Lisateavet vaadake jaotisest 8. 

2.6 Kliendiarvustused

Teie kontaktandmeid võidakse jagada kolmandate pooltega meie õigusliku huvi alusel kliendiarvustustes. Teie teavet kasutatakse ainult sel otstarbel ja seda ei jagata kolmandate pooltega turundusotstarbel kasutamiseks.

2.7 Klienditeeninduse küsimused

Kui võtate meie klienditeenindusega ühendust, töötleme esitatud isikuandmeid teie juhtumi käsitlemiseks. Teie andmeid ei kasutata muul otstarbel ja need kustutatakse hiljemalt 12 kuu möödudes.

2.8 Suhtlusmeedia

Meile isikuandmete kättesaadavaks tegemine suhtlusmeedia kaudu toimub vastava platvormi privaatsuspoliitika alusel. Haldame sisu ja kustutame ebaseadusliku sisu. Kui suhtlusmeedias suhtlemine muutub klienditeeninduseks, käsitletakse andmeid ülaltoodud kohalduva poliitika kohaselt.

2.9 Konkursid

Konkurssidel kasutame teie teavet võitudest teatamiseks.

3. Krediidikontroll 

Jätame endale õiguse teha enne teie tellimuse tootmist ja tarnet krediidikontrolli. Selleks edastame krediidikontrolliks vajalikud isikuandmed krediidiraporteid koostavale ettevõttele. 

3.1 Värbamine

Kui kandideerite vabadele töökohtadele või otsite ise tööd, kogume teavet, mis on vajalik värbamisprotsessi võimaldamiseks. Teie teavet ei kasutata muul otstarbel ja see kustutatakse hiljemalt 24 kuu jooksul, kui te pole nõustunud oma andmete säilitamisega meie kandidaatide andmebaasis. 

4. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Püüame teie andmeid töödelda alati EL-i/EMP riikides. Siiski võib meie tarnija või alltöövõtja neid teatud juhtudel edastada muudesse kui EL-i/EMP riikidesse ja seal töödelda. Kuna oleme lubanud teie andmeid alati kaitsta, võtame kõik võimalikud juriidilised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada teie andmete turvaline ning piisava kaitsetasemega töötlemine, mis on võrreldav EL-i/EMP riikides pakutava kaitsega.

4.1 Turundus ja profileerimine

Selleks, et pakkuda teile parimat võimalikku teavet ja pakkumisi, kasutame mõnikord kolmandate osapoolte platvormidel reklaamimisel klientide sobitamist. Kasutades teie poolt meile esitatud kontaktandmeid saavad kolmandad osapooled, nt. Meta ja Google, teid sobitada teie poolt esitatud teabe abil. Kui see on tehtud, võib teile saabuda sõnumeid ja teavet, mis loodetavasti pakuvad teile huvi. Kasutatavate andmete hulka võivad kuuluda teie e-posti aadress ja telefoninumber, ning ka muud andmed, nagu nimi, linn, postiindeks, maakond, riik, vanus, mobiilireklaami tunnus ja mobiilseadme tunnus.

Teie kontaktandmed saadetakse krüpteeritult kolmandatele osapooltele ning nende andmete abil üritatakse teid automaatselt sobitada teie poolt kolmandatel osapooltel eelnevalt registreeritud kasutajatega. Pärast sobitamise lõppu need andmed kustutatakse kolmandate osapoolte poolt.

Pange tähele, et kolmandad osapooled ei või teie kohta jagatud teavet kasutada muudel eesmärkidel. Hetkel kasutame klientide sobitamist Google’i ja Meta platvormidel.

5. Teie õigused

Teil on õigus juurde pääseda teabele, mida oleme teie kohta kogunud. Saate hankida teavet meie hallatavate teie kohta käivate andmete kohta mõistliku aja jooksul ja tasuta. Kui soovite saada kogu teavet või teatud osa sellest, võtke klienditeenindusega ühendust jaotises 1 toodud kontaktandmetel.

Samuti on teil õigus lasta oma andmeid parandada või kustutada. Kui teil on vastuväiteid oma andmete kogumise või kasutamise kohta, saatke vastuväide jaotises 1 toodud kontaktandmetel. 

Soovime tagada, et meie teave on ajakohane ja täpne. Saate meilt paluda oma andmete parandamist, kui need on valed. 

Teil on õigus igal ajal nõusolek oma isikuandmete kasutamiseks turundusotstarbel tagasi võtta. Seda saate teha igas e-kirjas oleva lingi, jaotises 1 nimetatud kontaktandmete või klienditsoonis olevate sätete kaudu.

Teil on alati õigus avaldada arvamusi ja kaebusi meie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb pöörduda vastava asutuse poole. Meie puhul on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/).

6. Logifailid

Iga juurdepääsuga Signomatic lehtedele edastab asjaomane brauser kasutaja andmeid ja salvestab need nn serveri logifailidesse. Sellised andmekirjed sisaldavad järgmist teavet. Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, külastatud lehe nimi, IP-aadress, edastatud andmete maht ning kasutatud brauseri toote- ja versiooniteave. Samuti logitakse tellimuse ja kasutaja andmed.

Neid logifaili andmekirjeid kasutame peamiselt vigade leidmiseks ja kõrvaldamiseks. Logifailid on saadaval ainult meie arendajatele ja kustutatakse automaatselt 30 päeva möödudes.

Meie serveritesse ei logita ega salvestata paroole ega tundlikke makseandmeid.

7. Turvaline andmeedastus

Edastame teie isikuandmeid turvaliselt, kasutades krüptimist. See toimub salajas, isegi teie tellimuse, makse ja kliendina sisselogimise puhul. Kasutame turvalise soklikihi (Secure Socket Layer, SSL) krüptimissüsteemi.

Peale selle tegeleme aktiivselt oma veebisaidi, süsteemide ja organisatsiooni turvalisusega, et kaitsta teie andmeid kaotsimineku, hävitamise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volituseta isikute kaudu. 

8. Küpsised

Soovime, et meie veebisaidi kasutamine oleks teie jaoks meeldiv kogemus ning seetõttu kasutame isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1.f raames küpsiseid, veebianalüüsi teenuseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme. Meie veebisaidi kasutamiseks pole küpsiste lubamine nõutav. Kui te aga ei luba meil küpsiseid paigutada, on saidi funktsionaalsus piiratud ja te ei saa meie tooteid tellida. 

Mis on küpsised? Küpsised on teie arvutisse talletatavad väikesed tekstifailid, mis salvestavad teavet teie Interneti-kasutuse kohta, et jagada seda brauseri kaudu meie süsteemiga. Teavet kasutatakse muu hulgas saidi funktsioonide töö võimaldamiseks, et parandada kasutuskogemust, kogudes külastusstatistikat, tehes asjakohaseid pakkumisi ja mõõtes reklaamide tõhusust, ning ka mõningaid klienditeeninduse funktsioone. Teavet kõigi küpsiste ja nende kasutusviiside kohta vaadake jaotisest 8.1

Me ei salvesta oma loodud küpsistes mingit tundlikku ega isikut tuvastada võimaldavat teavet.

Küpsiste vältimine. Kui te ei soovi küpsiseid kasutada, saate oma sirvijas küpsised keelata või need eraldi inaktiveerida, installides loobumisküpsise. Pidage meeles, et inaktiveerimine tuleb teha igas teie kasutatavas sirvijas eraldi. Vaadake lisateavet brauseri spikrilehtedelt. Pange aga tähele, et küpsiste keelamisel ei toimi paljud funktsioonid meie saidil enam korralikult. Veebisaiti Signomatic.ee kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. 

8.1 Milliseid küpsiseid kasutatakse?